ADMISIÓN PARA O CURSO 2017-2018

 

Trámites:

Alumnos actuáis:

Para continuar os estudos neste Centro o próximo curso, tanto en Educación Infantil, como en Primaria e Secundaria, non é preciso facer ningún trámite.

 

Alumnos de nova incorporación:

Para formalizar a solicitude de admisión son necesarios os seguintes documentos:

  • Impreso de solicitude, que é o Anexo II do DOG nº53 dispoñible na secretaría do noso Centro. Máis información na páxina da Consellería de Educación (prema aquí)
  • 4 Fotos tamaño carné.
  • Fotocopia do DNI do alumno ou da folla do Libro de Familia correspondente ao solicitante.
  • Fotocopia da Tarxeta de Prestación Sanitaria.
  • Certificado Médico de non padecer enfermidade infecto-contaxiosa.
  • Certificado de matrícula do Centro onde estea cursando actualmente o alumno (excepto os que reserven para Infantil de 3 anos).

 

Alumnos de ESO:

Admitimos alumnos de ESO procedentes doutros centros de Primaria.

Máis información (prema aquí)